اخبار ویژه
ناشنوایان
دردسر ویژه کرونا؛ تلویزیون برای ناشنوایان گوش شنوا ندارد! 19 فروردین 1399
دردسر ویژه کرونا؛ تلویزیون برای ناشنوایان گوش شنوا ندارد!

دردسر ویژه کرونا؛ تلویزیون برای ناشنوایان گوش شنوا ندارد!

به گفته مدیرعامل انجمن خانواده ناشنوایان، اگر صداوسیما بخواهد اهمیت ترجمه اخبار برای ناشنوایان را نادیده بگیرد و حرف جامعه ناشنوایان را نشنود، اتفاقات خیلی بدی می‌افتد.