اخبار ویژه
نقد-بیست-و-سه-نفر
موضوع «بیست و سه نفر» هیچوقت کهنه نمی‌شود 19 بهمن 1397
موضوع «بیست و سه نفر» هیچوقت کهنه نمی‌شود

موضوع «بیست و سه نفر» هیچوقت کهنه نمی‌شود

«بیست و سه نفر» وام‌دار یک موضوع مستند و واقعی است که از قصه آن فیلم مستند هم ساخته شده و حالا این قصه که در ورژن مستند قرار گرفته و در قالب یک فیلم سینمایی ثبت شده از اهمیت بسیاری برخوردار است.