پنجشنبه , ۱۰ خرداد, ۱۴۰۳
نقد تاتر امروز روز خوبیست برای مُردن
نقد و بررسی نمایش 1 مهر 1398
نقد و بررسی نمایش "امروز روز خوبیست برای مُردن" توسط کانون ملی منتقدان ایران / اثری غیر متعارف و شهودی

نقد و بررسی نمایش "امروز روز خوبیست برای مُردن" توسط کانون ملی منتقدان ایران / اثری غیر متعارف و شهودی

رضا آشفته و رضا کیانی از کانون ملی منتقدان تئاتر ایران نمایش "امروز روز خوبیست برای مُردن" به نویسندگی کمال هاشمی، جمال هاشمی و سارا سجادی و کار کمال هاشمی را اثری متفاوت و شهودی در نظر گرفتند که به اقتضای زمانه‌اش به دنبال برقراری ارتباط با مخاطبانش بوده است.