اخبار ویژه
نقد-ماجرای-نیمروز-رد-خون
درباره حرف و حدیث‌های اطراف «رد خون»/ دم خروس یا قسم حضرت عباس؟! 8 آبان 1398
درباره حرف و حدیث‌های اطراف «رد خون»/ دم خروس یا قسم حضرت عباس؟!

درباره حرف و حدیث‌های اطراف «رد خون»/ دم خروس یا قسم حضرت عباس؟!

“ماجرای نیمروز؛رد خون” همان چیزی است که سینمای جریان اصلی می نامیمش. جریان غالب در سینمای دنیا بر پایه ایدئولوژی ها و تفکرات حاکم بر جغرافیا و اتمسفری است که فیلمها در آن ساخته می شوند.

ردخون: دنباله ای نسبتا قابل دفاع برای یک فیلم عالی 15 بهمن 1397
ردخون: دنباله ای نسبتا قابل دفاع برای یک فیلم عالی

ردخون: دنباله ای نسبتا قابل دفاع برای یک فیلم عالی

د خون در مقایسه با ماجرای نیمروز، اثری قابل قبول است و نقاط قوت آن به نقاط ضعفش می چربد. رد خون از بسیاری جهات نتوانسته از ماجرای نیمروز سبقت بگیرد، ولی با این حال از بسیاری از فیلم‌های جشنواره به مراتب جلوتر است.