پنجشنبه , ۲۸ تیر, ۱۴۰۳
نمایش با كاروان سوخته
گزارش تصویری - شیراز- نمایش با كاروان سوخته به کارگردانی مهران حیدری 28 آذر 1392
گزارش تصویری - شیراز- نمایش با كاروان سوخته به کارگردانی مهران حیدری

گزارش تصویری - شیراز- نمایش با كاروان سوخته به کارگردانی مهران حیدری

-