اخبار ویژه
نمایش-صفر-درجه-سانتیگراد-زیر-صفر
گزارش تصویری- نمایش «صفر درجه سانتیگراد زیر صفر» به کارگردانی شادی ‌اسدپور 11 آبان 1400
گزارش تصویری- نمایش «صفر درجه سانتیگراد زیر صفر» به کارگردانی شادی ‌اسدپور

گزارش تصویری- نمایش «صفر درجه سانتیگراد زیر صفر» به کارگردانی شادی ‌اسدپور

گزارش تصویری- نمایش «صفر درجه سانتیگراد زیر صفر» به کارگردانی شادی ‌اسدپور

به تماشای «صفر درجه سانتیگراد زیر صفر» دعوت هستید 11 مهر 1400
به تماشای «صفر درجه سانتیگراد زیر صفر» دعوت هستید

به تماشای «صفر درجه سانتیگراد زیر صفر» دعوت هستید

شادی اسدپور، از اجرای نمایش «صفر درجه سانتیگراد زیر صفر» از ۲۶ مهر ماه در تماشاخانۀ «دیوار چهارم» خبر داد.