دوشنبه , ۳۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳
نمایش مانداب
آغاز اجرای نمایش «مانداب» در عمارت نوفل لوشاتو 9 دی 1398
آغاز اجرای نمایش «مانداب» در عمارت نوفل لوشاتو

آغاز اجرای نمایش «مانداب» در عمارت نوفل لوشاتو

نمایش «مانداب» از هشتم دی اجرای عمومی خود را در عمارت نمایشی نوفل لوشاتو آغاز کرد.