اخبار ویژه
نماینده-کامبوج-در-اسکار
روایتی از نسل‌کُشی فیلم نماینده کامبوج در اسکار شد 11 دی 1348
روایتی از نسل‌کُشی فیلم نماینده کامبوج در اسکار شد

روایتی از نسل‌کُشی فیلم نماینده کامبوج در اسکار شد

«در زندگی موسیقایی» به کارگردانی کایلی سو و سوک ویسال ، از کامبوج برای حضور در بخش زبان خارجی اسکار انتخاب شد.