شنبه , ۲۵ فروردین, ۱۴۰۳
نگار نیکدل
صحنه مرگ و در گور خوابیدن بازیگر جوان زخم کاری 9 اسفند 1402
صحنه مرگ و در گور خوابیدن بازیگر جوان زخم کاری

صحنه مرگ و در گور خوابیدن بازیگر جوان زخم کاری

نگار نیکدل بازیگر جوان زخم کاری درباره صحنه مرگ و در گور خوابیدنش در سریال توضیح داد.