اخبار ویژه
هجدهمین-جشنواره-تئاتر-مقاومت
حسین مسافرآستانه مشاور عالی جشنواره تئاتر «مقاومت» شد 8 تیر 1401
حسین مسافرآستانه مشاور عالی جشنواره تئاتر «مقاومت» شد

حسین مسافرآستانه مشاور عالی جشنواره تئاتر «مقاومت» شد

دبیر هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر «مقاومت» مشاور عالی این جشنواره را منصوب کرد.

انتشار فراخوان هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت 18 خرداد 1401
انتشار فراخوان هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت

انتشار فراخوان هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت

فراخوان هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت منتشر شد.