پنجشنبه , ۱۰ خرداد, ۱۴۰۳
هستی جوادی
پایان فیلمبرداری و ادامه تدوین « ستاره‌ بازی » 4 دی 1398
پایان فیلمبرداری و ادامه تدوین « ستاره‌ بازی »

پایان فیلمبرداری و ادامه تدوین « ستاره‌ بازی »

فیلمبرداری جدیدترین فیلم بلند سینمایی هاتف علیمردانی به پایان رسید و تدوین آن ادامه دارد.