اخبار ویژه
هماروستا
پخش یک تله تئاتر به یاد هما روستا 30 آبان 1394
پخش یک تله تئاتر به یاد هما روستا

پخش یک تله تئاتر به یاد هما روستا

پخش تله‌تئاتر «جان گابریل بورگمن»، با ایفای نقش زنده‌یاد هما روستا و اکبر زنجانپور؛ بار دیگر دوران طلایی تله‌تئاتر در سیما را زنده کرد.