اخبار ویژه
واکینگ‌دد
نتیجه دادگاه کشته شدن بدلکار جوان در صحنه فیلمبرداری 30 آذر 1398
نتیجه دادگاه کشته شدن بدلکار جوان در صحنه فیلمبرداری

نتیجه دادگاه کشته شدن بدلکار جوان در صحنه فیلمبرداری

دادگاه مالک سریال «واکینگ‌دد» را محکوم به پرداخت بیش از ۸ میلیون دلار غرامت به خانواده جان برنکر کرد.