پنجشنبه , ۱۰ خرداد, ۱۴۰۳
وزیر نفت
اکران اختصاصی برای وزیر نفت/ کارگران جایی در کنار وزیر نداشتند! 19 بهمن 1401
اکران اختصاصی برای وزیر نفت/ کارگران جایی در کنار وزیر نداشتند!

اکران اختصاصی برای وزیر نفت/ کارگران جایی در کنار وزیر نداشتند!

فیلم «گل‌های باوارده» به صورت اختصاصی برای دو وزیر ارشاد و نفت و جمعی از مدیران جشنواره اکران شد.