چهارشنبه , ۲۹ فروردین, ۱۴۰۳
پشت دیوارعمارت
اجراهای ویژه نمایش 10 مهر 1398
اجراهای ویژه نمایش "پشت دیوارعمارت" برای آزادی یک زندانی محکوم به اعدام

اجراهای ویژه نمایش "پشت دیوارعمارت" برای آزادی یک زندانی محکوم به اعدام

کارگردان نمایش پشت دیوار عمارت از اجراهای این نمایش به صورت ویژه به منظور آزادسازی یک جوان محکوم به اعدام خبر داد.