چهارشنبه , ۲۹ فروردین, ۱۴۰۳
پویش تئاتر شهرهای ایران
«پویش تئاتر شهرهای ایران» و «رپرتوار تئاتر استان‌ها» برگزار می‌شود 11 دی 1348
«پویش تئاتر شهرهای ایران» و «رپرتوار تئاتر استان‌ها» برگزار می‌شود

«پویش تئاتر شهرهای ایران» و «رپرتوار تئاتر استان‌ها» برگزار می‌شود

اداره کل هنرهای نمایشی دو طرح «پویش تئاتر شهرهای ایران» و «رپرتوار تئاتر استان‌ها» را برگزار می‌کند.