اخبار ویژه
کتاب-آواژ
بخش استعدادهای نمایشنامه‌نویسی «کتاب آواژ» فراخوان داد 1 شهریور 1400
بخش استعدادهای نمایشنامه‌نویسی «کتاب آواژ» فراخوان داد

بخش استعدادهای نمایشنامه‌نویسی «کتاب آواژ» فراخوان داد

فراخوان استعدادهای نمایشنامه‌نویسی «کتاب آواژ» منتشر و «فرشته فرشاد» به عنوان دبیر این بخش معرفی شد.

نخستین جلد از دوره‌ی «کتاب آواژ» منتشر می‌شود 5 اردیبهشت 1400
نخستین جلد از دوره‌ی «کتاب آواژ» منتشر می‌شود

نخستین جلد از دوره‌ی «کتاب آواژ» منتشر می‌شود

«کتاب آواژ» عنوان مجموعه‌ای است به دبیری محمدرضا قلی‌پور که به زودی در شمارگانِ دوره‌ای و با رویکرد نقد و بررسی هنر، چاپ و توزیع خواهد شد.