جمعه , ۳۱ فروردین, ۱۴۰۳
کتاب تئاتر 2
«کتاب تئاتر 2» منتشر شد 7 اسفند 1402
«کتاب تئاتر 2» منتشر شد

«کتاب تئاتر 2» منتشر شد

دومین شماره‌ی کتاب تئاتر با مقاله‌هایی از «سید جواد روشن، عسل عصری‌ملکی، آیدا تفرشی، سارا جویا، علیرضا داوری، ساسان شکوریان و امیرمحمد شوالی‌رضایی» به چاپ رسید.