اخبار ویژه
کولبری
روایت «دعوت» از جوانی که برای خرج ازدواجش کوله‌بری می‌کرد 15 اردیبهشت 1399
روایت «دعوت» از جوانی که برای خرج ازدواجش کوله‌بری می‌کرد

روایت «دعوت» از جوانی که برای خرج ازدواجش کوله‌بری می‌کرد

شب گذشته برنامه «دعوت» میزبان جوانی بود که کوله‌بری می‌کرد تا خرج ازدواجش را فراهم کند.