اخبار ویژه
گزارش-تصویری
گزارش تصویری - نشست مجازی دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر 19 اردیبهشت 1400
گزارش تصویری - نشست مجازی دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر

گزارش تصویری - نشست مجازی دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر

گزارش تصویری - نشست مجازی دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر

گزارش تصویری- مراسم تشییع زنده یاد محسن قاضی مرادی 27 فروردین 1400
گزارش تصویری- مراسم تشییع زنده یاد محسن قاضی مرادی

گزارش تصویری- مراسم تشییع زنده یاد محسن قاضی مرادی

گزارش تصویری- مراسم تشییع زنده یاد محسن قاضی مرادی

گزارش تصویری- تشییع و خاکسپاری آزاده نامداری 9 فروردین 1400
گزارش تصویری- تشییع و خاکسپاری آزاده نامداری

گزارش تصویری- تشییع و خاکسپاری آزاده نامداری

گزارش تصویری- تشییع و خاکسپاری آزاده نامداری

گزارش تصویری- اختتامیه دوازدهمین جشنواره فیلم های ورزشی ایران 23 اسفند 1399
گزارش تصویری- اختتامیه دوازدهمین جشنواره فیلم های ورزشی ایران

گزارش تصویری- اختتامیه دوازدهمین جشنواره فیلم های ورزشی ایران

گزارش تصویری- اختتامیه دوازدهمین جشنواره فیلم های ورزشی ایران

گزارش تصویری- اختتامیه هجدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک 17 اسفند 1399
گزارش تصویری- اختتامیه هجدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک

گزارش تصویری- اختتامیه هجدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک

گزارش تصویری- اختتامیه هجدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک

گزارش تصویری- اختتامیه سی و نهمین جشنواره فیلم فجر 23 بهمن 1399
گزارش تصویری- اختتامیه سی و نهمین جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری- اختتامیه سی و نهمین جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری- اختتامیه سی و نهمین جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری- اختتامیه سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر 20 بهمن 1399
گزارش تصویری- اختتامیه سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- اختتامیه سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- اختتامیه سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «تی تی» / جشنواره فیلم فجر 20 بهمن 1399
گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «تی تی» / جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «تی تی» / جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «تی تی» / جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «یدو» / جشنواره فیلم فجر 20 بهمن 1399
گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «یدو» / جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «یدو» / جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «یدو» / جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «خط فرضی» / جشنواره فیلم فجر 18 بهمن 1399
گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «خط فرضی» / جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «خط فرضی» / جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «خط فرضی» / جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «مامان» / جشنواره فیلم فجر 18 بهمن 1399
گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «مامان» / جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «مامان» / جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «مامان» / جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «روشن» / جشنواره فیلم فجر 16 بهمن 1399
گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «روشن» / جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «روشن» / جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «روشن» / جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «مصلحت» / جشنواره فیلم فجر 15 بهمن 1399
گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «مصلحت» / جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «مصلحت» / جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «مصلحت»

گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «زالاوا» / جشنواره فیلم فجر 15 بهمن 1399
گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «زالاوا» / جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «زالاوا» / جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «زالاوا» / جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری- اجراهای چهارمین روز از جشنواره 39 تئاتر فجر 15 بهمن 1399
گزارش تصویری- اجراهای چهارمین روز از جشنواره 39 تئاتر فجر

گزارش تصویری- اجراهای چهارمین روز از جشنواره 39 تئاتر فجر

گزارش تصویری- اجراهای چهارمین روز از جشنواره 39 تئاتر فجر

گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «ابلق» / جشنواره فیلم فجر 15 بهمن 1399
گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «ابلق» / جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «ابلق» / جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «ابلق» / جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «تک تیرانداز» / جشنواره فیلم فجر 15 بهمن 1399
گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «تک تیرانداز» / جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «تک تیرانداز» / جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «تک تیرانداز» / جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «شیشلیک» / جشنواره فیلم فجر 13 بهمن 1399
گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «شیشلیک» / جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «شیشلیک» / جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «شیشلیک» / جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری- اجراهای دومین روز از جشنواره 39 تئاتر فجر 13 بهمن 1399
گزارش تصویری- اجراهای دومین روز از جشنواره 39 تئاتر فجر

گزارش تصویری- اجراهای دومین روز از جشنواره 39 تئاتر فجر

گزارش تصویری- اجراهای دومین روز از جشنواره 39 تئاتر فجر

گزارش تصویری- عکس‌های فیلم «تک تیرانداز» به کارگردانی علی غفاری 13 بهمن 1399
گزارش تصویری- عکس‌های فیلم «تک تیرانداز» به کارگردانی علی غفاری

گزارش تصویری- عکس‌های فیلم «تک تیرانداز» به کارگردانی علی غفاری

گزارش تصویری- عکس‌های فیلم «تک تیرانداز» به کارگردانی علی غفاری

گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «بی همه چیز» / جشنواره فیلم فجر 12 بهمن 1399
گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «بی همه چیز» / جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «بی همه چیز» / جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری- نشست خبری فیلم «بی همه چیز» / جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری- عکس‌های سریال «سیاوش» به کارگردانی سروش محمدزاده 12 بهمن 1399
گزارش تصویری- عکس‌های سریال «سیاوش» به کارگردانی سروش محمدزاده

گزارش تصویری- عکس‌های سریال «سیاوش» به کارگردانی سروش محمدزاده

گزارش تصویری- عکس‌های سریال «سیاوش» به کارگردانی سروش محمدزاده

گزارش تصویری- عکس‌های سریال «خوب بد جلف» به کارگردانی پیمان قاسم خانی 12 بهمن 1399
گزارش تصویری- عکس‌های سریال «خوب بد جلف» به کارگردانی پیمان قاسم خانی

گزارش تصویری- عکس‌های سریال «خوب بد جلف» به کارگردانی پیمان قاسم خانی

گزارش تصویری- عکس‌های سریال «خوب بد جلف» به کارگردانی پیمان قاسم خانی

گزارش تصویری- نمایش برونسی به کارگردانی مرتضی شاه کرم 9 بهمن 1399
گزارش تصویری- نمایش برونسی به کارگردانی مرتضی شاه کرم

گزارش تصویری- نمایش برونسی به کارگردانی مرتضی شاه کرم

گزارش تصویری- نمایش برونسی به کارگردانی مرتضی شاه کرم

گزارش تصویری- نشست خبری سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر 9 بهمن 1399
گزارش تصویری- نشست خبری سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- نشست خبری سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- نشست خبری سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- عکس‌های فیلم «طلاخون» به کارگردانی ابراهیم شیبانی 6 بهمن 1399
گزارش تصویری- عکس‌های فیلم «طلاخون» به کارگردانی ابراهیم شیبانی

گزارش تصویری- عکس‌های فیلم «طلاخون» به کارگردانی ابراهیم شیبانی

گزارش تصویری- عکس‌های فیلم «طلاخون» به کارگردانی ابراهیم شیبانی

گزارش تصویری - نمایش ایوب خان به کارگردانی امیردژاکام 1 بهمن 1399
گزارش تصویری - نمایش ایوب خان به کارگردانی امیردژاکام

گزارش تصویری - نمایش ایوب خان به کارگردانی امیردژاکام

گزارش تصویری - نمایش ایوب خان به کارگردانی امیردژاکام

گزارش تصویری- عکس های فیلم «جمشیدیه» به کارگردانی یلدا جبلی 15 دی 1399
گزارش تصویری- عکس های فیلم «جمشیدیه» به کارگردانی یلدا جبلی

گزارش تصویری- عکس های فیلم «جمشیدیه» به کارگردانی یلدا جبلی

گزارش تصویری- عکس های فیلم «جمشیدیه» به کارگردانی یلدا جبلی

گزارش تصویری- عکس‌های فیلم «نرگس مست» به کارگردانی جلال الدین دری 14 دی 1399
گزارش تصویری- عکس‌های فیلم «نرگس مست» به کارگردانی جلال الدین دری

گزارش تصویری- عکس‌های فیلم «نرگس مست» به کارگردانی جلال الدین دری

گزارش تصویری- عکس‌های فیلم «نرگس مست»

گزارش تصویری/ خاکسپاری پیکر مرحوم  پرویز پورحسینی 10 آذر 1399
گزارش تصویری/ خاکسپاری پیکر مرحوم پرویز پورحسینی

گزارش تصویری/ خاکسپاری پیکر مرحوم پرویز پورحسینی

گزارش تصویری/ خاکسپاری پیکر مرحوم پرویز پورحسینی

گزارش تصویری/ خاکسپاری پیکر مرحوم کامبوزیا پرتوی 7 آذر 1399
گزارش تصویری/ خاکسپاری پیکر مرحوم کامبوزیا پرتوی

گزارش تصویری/ خاکسپاری پیکر مرحوم کامبوزیا پرتوی

گزارش تصویری/ خاکسپاری پیکر مرحوم کامبوزیا پرتوی

گزارش تصویری/ مراسم خاکسپاری مرحوم چنگیز جلیلوند 5 آذر 1399
گزارش تصویری/ مراسم خاکسپاری مرحوم چنگیز جلیلوند

گزارش تصویری/ مراسم خاکسپاری مرحوم چنگیز جلیلوند

گزارش تصویری/ مراسم خاکسپاری مرحوم چنگیز جلیلوند

گزارش تصویری / مراسم اختتامیه سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 3 آبان 1399
گزارش تصویری / مراسم اختتامیه سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / مراسم اختتامیه سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / اختتامیه سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان-

گزارش تصویری/ نشست خبری نمایش «عشق روزهای کرونا» 26 شهریور 1399
گزارش تصویری/ نشست خبری نمایش «عشق روزهای کرونا»

گزارش تصویری/ نشست خبری نمایش «عشق روزهای کرونا»

گزارش تصویری/ نشست خبری نمایش «عشق روزهای کرونا»

گزارش تصویری / نمایش «بیداری» به کارگردانی داود دانشور 25 شهریور 1399
گزارش تصویری / نمایش «بیداری» به کارگردانی داود دانشور

گزارش تصویری / نمایش «بیداری» به کارگردانی داود دانشور

گزارش تصویری / نمایش «بیداری» به کارگردانی داود دانشور

گزارش تصویری- سم زدایی و ضدعفونی بخش‌های مختلف تالار هنر 10 تیر 1399
گزارش تصویری- سم زدایی و ضدعفونی بخش‌های مختلف تالار هنر

گزارش تصویری- سم زدایی و ضدعفونی بخش‌های مختلف تالار هنر

گزارش تصویری- سم زدایی و ضدعفونی بخش‌های مختلف تالار هنر

گزارش تصویری- نشست خبری فیلم بی صدا حلزون‎ 14 بهمن 1398
گزارش تصویری- نشست خبری فیلم بی صدا حلزون‎

گزارش تصویری- نشست خبری فیلم بی صدا حلزون‎

نشست خبری فیلم بی صدا حلزون به کارگردانی بهرنگ دزفولی زاده در دومین روز از سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

گزارش تصویری- نمایش کلوچه دارچینی- کارگردان: مریم کاظمی 6 بهمن 1398
گزارش تصویری- نمایش کلوچه دارچینی- کارگردان: مریم کاظمی

گزارش تصویری- نمایش کلوچه دارچینی- کارگردان: مریم کاظمی

نمایش کلوچه دارچینی به کارگردانی مریم کاظمی که این روزها در سالن سینماتئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روی صحنه است.

گزارش تصویری- نمایش «فراکتال»- کارگردان: مهدی سقا- کارگاه دکور تالار حافظ 20 دی 1398
گزارش تصویری- نمایش «فراکتال»- کارگردان: مهدی سقا- کارگاه دکور تالار حافظ

گزارش تصویری- نمایش «فراکتال»- کارگردان: مهدی سقا- کارگاه دکور تالار حافظ

نمایش «فراکتال» به کارگردانی مهدی سقا در کارگاه دکور تالار حافظ روی صحنه است.

گزارش تصویری نمایش «خروس می‌خواند» کارگردان : شهرام کرمی 17 مرداد 1395
گزارش تصویری نمایش «خروس می‌خواند» کارگردان : شهرام کرمی

گزارش تصویری نمایش «خروس می‌خواند» کارگردان : شهرام کرمی

-

گزارش تصویری نمایش «قاطیغوریاس» کارگردان : امیر گیل 23 اردیبهشت 1395
گزارش تصویری نمایش «قاطیغوریاس» کارگردان : امیر گیل

گزارش تصویری نمایش «قاطیغوریاس» کارگردان : امیر گیل

-

گزارش تصویری نمایش «حساب پرداخت نمیشه»  کارگردان کاوه مهدوی 18 فروردین 1395
گزارش تصویری نمایش «حساب پرداخت نمیشه» کارگردان کاوه مهدوی

گزارش تصویری نمایش «حساب پرداخت نمیشه» کارگردان کاوه مهدوی

-

گزارش تصویری نمایش «همه دزدها که دزد نیستند» کارگردان:سامان ارسطو 10 دی 1393
گزارش تصویری نمایش «همه دزدها که دزد نیستند» کارگردان:سامان ارسطو

گزارش تصویری نمایش «همه دزدها که دزد نیستند» کارگردان:سامان ارسطو

-

گزارش تصویری نمایش « ننه دلاور» کارگردان: سید مهدى شجاعى، محمد سالار رضایى نیا 9 دی 1393
گزارش تصویری نمایش « ننه دلاور» کارگردان: سید مهدى شجاعى، محمد سالار رضایى نیا

گزارش تصویری نمایش « ننه دلاور» کارگردان: سید مهدى شجاعى، محمد سالار رضایى نیا

-

گزارش تصویری نمایش «وقتی ما برمیگردیم دوپای آویزان مانده است» کارگردان: ابراهیم پشت کوهی 29 آبان 1393
گزارش تصویری نمایش «وقتی ما برمیگردیم دوپای آویزان مانده است» کارگردان: ابراهیم پشت کوهی

گزارش تصویری نمایش «وقتی ما برمیگردیم دوپای آویزان مانده است» کارگردان: ابراهیم پشت کوهی

گزارش تصویری نمایش وقتی ما برمی گردیم دوپای آویزان مانده است به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی

گزارش تصویری نمایش «بالکن» کارگردان: بهروز سالمی 24 آبان 1393
گزارش تصویری نمایش «بالکن» کارگردان: بهروز سالمی

گزارش تصویری نمایش «بالکن» کارگردان: بهروز سالمی

گزارش تصویری نمایش «بالکن» کارگردان: بهروز سالمی

گزارش تصویری/ نمایش «مرگ فروشنده» کارگردان: نادر برهانی مرند 19 آبان 1393
گزارش تصویری/ نمایش «مرگ فروشنده» کارگردان: نادر برهانی مرند

گزارش تصویری/ نمایش «مرگ فروشنده» کارگردان: نادر برهانی مرند

گزارش تصویری/ نمایش «مرگ فروشنده» کارگردان: نادر برهانی مرند

گزارش تصویری/نمایش «شوایک سرباز پاکدل» کارگردان:پانته‌آ آرمان‌فر 17 آبان 1393
گزارش تصویری/نمایش «شوایک سرباز پاکدل» کارگردان:پانته‌آ آرمان‌فر

گزارش تصویری/نمایش «شوایک سرباز پاکدل» کارگردان:پانته‌آ آرمان‌فر

گزارش تصویری/نمایش «شوایک سرباز پاکدل» کارگردان:پانته‌آ آرمان‌فر

گزارش تصویری/نمایش «ملاقات بانوی سالخورده»کارگردان: هادی حجازی فر، 10 مهر 1393
گزارش تصویری/نمایش «ملاقات بانوی سالخورده»کارگردان: هادی حجازی فر،

گزارش تصویری/نمایش «ملاقات بانوی سالخورده»کارگردان: هادی حجازی فر،

-

گزارش تصویری/نمایش «خانواده تت» کارگردان: نادر نادرپور 25 شهریور 1393
گزارش تصویری/نمایش «خانواده تت» کارگردان: نادر نادرپور

گزارش تصویری/نمایش «خانواده تت» کارگردان: نادر نادرپور

-