پنجشنبه , ۳ خرداد, ۱۴۰۳
گیشه سینماهای چین
سقوط سهم هالیوود از گیشه سینماهای چین در سال ۲۰۱۹ 4 دی 1398
سقوط سهم هالیوود از گیشه سینماهای چین در سال ۲۰۱۹

سقوط سهم هالیوود از گیشه سینماهای چین در سال ۲۰۱۹

بازار فروش فیلم در چین ۲۰۱۹ بیش از همیشه بر فیلم‌های تولید داخل متمرکز ماند و سهم هالیوود تنها ۲ فیلم در میان ۱۰ فیلم پرفروش سال بود.