اخبار ویژه
گزارش تصویری | صفحه 10
گزارش تصویری-نمایش همه دزدها دزد نیستند-شیراز جمعه 22 شهریور 1392 22:27
گزارش تصویری-نمایش همه دزدها دزد نیستند-شیراز

گزارش تصویری-نمایش همه دزدها دزد نیستند-شیراز

-

گزارش تصویری - اقای اشمیت کیه ، اسماعیل موحدی یکشنبه 17 شهریور 1392 00:00
گزارش تصویری - اقای اشمیت کیه ، اسماعیل موحدی

گزارش تصویری - اقای اشمیت کیه ، اسماعیل موحدی

-

گزارش تصویری - شله پزان- کارگردان پویان عطایی یکشنبه 17 شهریور 1392 11:33
گزارش تصویری - شله پزان- کارگردان پویان عطایی

گزارش تصویری - شله پزان- کارگردان پویان عطایی

-

گزارش تصویری - تمرین نمایش مرغ دریایی کارگردان قادر طباطبایی پنجشنبه 14 شهریور 1392 00:00
گزارش تصویری - تمرین نمایش مرغ دریایی کارگردان قادر طباطبایی

گزارش تصویری - تمرین نمایش مرغ دریایی کارگردان قادر طباطبایی

-

گزارش تصویری - نمایش مردگان مشغول کارند کارگردان امید نیاز چهارشنبه 6 شهریور 1392 00:00
گزارش تصویری - نمایش مردگان مشغول کارند کارگردان امید نیاز

گزارش تصویری - نمایش مردگان مشغول کارند کارگردان امید نیاز

-

گزارش تصویری-نمایش داغونها کارگردان رادمهر کشانی چهارشنبه 6 شهریور 1392 00:00
گزارش تصویری-نمایش داغونها کارگردان رادمهر کشانی

گزارش تصویری-نمایش داغونها کارگردان رادمهر کشانی

-

گزارش تصویری -ِ  نمایش  کبوتری ناگهان ، کارگردان:حسن شاه علی سه شنبه 29 مرداد 1392 00:00
گزارش تصویری -ِ نمایش کبوتری ناگهان ، کارگردان:حسن شاه علی

گزارش تصویری -ِ نمایش کبوتری ناگهان ، کارگردان:حسن شاه علی

-

گزارش تصویری -مراسم هفتمین شب درگذشت محمود استادمحمد پیشکسوت تئاتر ایران/تئاتر شهر جمعه 11 مرداد 1392 00:00
گزارش تصویری -مراسم هفتمین شب درگذشت محمود استادمحمد پیشکسوت تئاتر ایران/تئاتر شهر

گزارش تصویری -مراسم هفتمین شب درگذشت محمود استادمحمد پیشکسوت تئاتر ایران/تئاتر شهر

گزارش تصویری -مراسم هفتمین شب درگذشت محمود استادمحمد پیشکسوت تئاتر ایران/تئاتر شهر

گزارش تصویری - تمرین نمایش قصه گو - کارگردان احسان جانمی سه شنبه 1 مرداد 1392 00:00
گزارش تصویری - تمرین نمایش قصه گو - کارگردان احسان جانمی

گزارش تصویری - تمرین نمایش قصه گو - کارگردان احسان جانمی

گزارش تصویری - تمرین نمایش قصه گو - کارگردان احسان جانمی