blog.tpl تماشاخانه صحنه آبی
شنبه , ۲۵ فروردین, ۱۴۰۳
تماشاخانه صحنه آبی
نقدی بر نمایش «در انتظار نمایش» / در انتظارِانتظار... سه شنبه 14 اسفند 1397 00:00

نقدی بر نمایش «در انتظار نمایش» / در انتظارِانتظار...

اثر از نوعی نجابت و تواضعی که در خود نهفته سود می‌برد و نقش موثری را در ارتباط مخاطب با اثر بازی می‌کند. رفت و برگشت مخاطب میان اپیزودها، جانی دوباره به ریتم اثر می‌بخشد و آن را از کسالت و سستی بری می‌کند.