اخبار ویژه
انفجار تروریستی روی صحنه تئاتر
خبری یافت نشد.