اخبار ویژه
اکران-حقیقت
طرح «اکران حقیقت» از ۱۰ شهریور آغاز می‌شود/ نمایش ۲ مستند 3 شهریور 1400
طرح «اکران حقیقت» از ۱۰ شهریور آغاز می‌شود/ نمایش ۲ مستند

طرح «اکران حقیقت» از ۱۰ شهریور آغاز می‌شود/ نمایش ۲ مستند

مستندهای «ف- الف» و «در جستجوی خانه خورشید» از چهارشنبه ۱۰ شهریور نمایش داده می‌شوند.

پنج فیلم در «اکران حقیقت» نمایش داده می‌شود/ شبکه تخصصی اکران مستند 6 مرداد 1400
پنج فیلم در «اکران حقیقت» نمایش داده می‌شود/ شبکه تخصصی اکران مستند

پنج فیلم در «اکران حقیقت» نمایش داده می‌شود/ شبکه تخصصی اکران مستند

مستندهای سینمای ایران در طرحی که مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اجرا خواهد کرد به صورت فیزیکی و آنلاین نمایش داده می‌شوند.