اخبار ویژه
تئاترسنندج
سنندج: جشنواره منطقه ای نمایشنامه نویسی ˈ قلم سبزˈ در سنندج برگزار می شود 14 آبان 1392
سنندج: جشنواره منطقه ای نمایشنامه نویسی ˈ قلم سبزˈ در سنندج برگزار می شود

سنندج: جشنواره منطقه ای نمایشنامه نویسی ˈ قلم سبزˈ در سنندج برگزار می شود

جشنواره بهمن سال جاری با حضور 9 استان غربی کشور در سنندج برگزار خواهد شد.