اخبار ویژه
تئاترهای-توقیفی
سریال «تئاترهای توقیفی» و «مجوزهای بی‌اعتبار» 7 مهر 1398
سریال «تئاترهای توقیفی» و «مجوزهای بی‌اعتبار»

سریال «تئاترهای توقیفی» و «مجوزهای بی‌اعتبار»

باز هم یک نمایش دیگر در میانه روزهای اجرا توقیف شد! این نمایش پس از 10 شب اجرا از روز پنجشنبه دیگر به روی صحنه نرفت تا توقیف‌‌های سریالی (هرچند موقت) تئاترها ادامه پیدا کند. اما پرسش مهم این است که چرا این اتفاق به صورت مکرر، آن هم پس از بازبینی و انجام اصلاحات مورد نظر رخ می‌دهد؟ آیا عواملی خارج از اداره هنرهای نمایشی پشت این ماجرا هستند؟