اخبار ویژه
تئاتر-کا
گزارش تصویری- نمایش «کا»» به کارگردانی ابوالفضل قادری 30 خرداد 1401
گزارش تصویری- نمایش «کا»» به کارگردانی ابوالفضل قادری

گزارش تصویری- نمایش «کا»» به کارگردانی ابوالفضل قادری

گزارش تصویری- نمایش «کا»» به کارگردانی ابوالفضل قادری