اخبار ویژه
تاتر-مایکِلُفسکی
تمدید نمایش «مایکِلُفسکی» 11 دی 1348
تمدید نمایش «مایکِلُفسکی»

تمدید نمایش «مایکِلُفسکی»

نمایش «مایکِلُفسکی» که به شب های پایانی خود در سالن اصلی تئاتر مولوی نزدیک شده است، بنا به تقاضای مخاطبین، با سه اجرای فوق العاده میزبان علاقه مندان تئاتر دانشگاهی خواهد بود.