اخبار ویژه
تماشاخانه-هیلاج
آغاز اجرای «پنجاه/ پنجاه» در تماشاخانه هیلاج 11 دی 1348
آغاز اجرای «پنجاه/ پنجاه» در تماشاخانه هیلاج

آغاز اجرای «پنجاه/ پنجاه» در تماشاخانه هیلاج

نمایش «پنچاه/ پنجاه» به کارگردانی مرتضی اسماعیل کاشی در تماشاخانه هیلاج روی صحنه رفت.