اخبار ویژه
جشنواره-فیلم-مستند-کرالا
 نمایش ۲ فیلم ایرانی در جشنواره کرالا 24 مرداد 1401
نمایش ۲ فیلم ایرانی در جشنواره کرالا

نمایش ۲ فیلم ایرانی در جشنواره کرالا

مستند «کامیون آبی» و انیمیشن «گذشته» از تولیدات مرکز گسترش به جشنواره فیلم کرالا در کشور راه یافتند.