اخبار ویژه
جشنواره-مریوان
فراخوان مسابقه ایده‌پردازی و نمایشنامه‌نویسی جشنواره تئاتر خیابانی مریوان منتشر شد 29 تیر 1398
فراخوان مسابقه ایده‌پردازی و نمایشنامه‌نویسی جشنواره تئاتر خیابانی مریوان منتشر شد

فراخوان مسابقه ایده‌پردازی و نمایشنامه‌نویسی جشنواره تئاتر خیابانی مریوان منتشر شد

انتشار فراخوان مسابقه ایده‌پردازی و نمایشنامه‌نویسی و مشارکت اصناف و اتحادیه‌ها دو خبر از جشنواره تئاتر خیابانی مریوان است.

انصراف «قطار ایرانی» از جشنواره تئاتر خیابانی مریوان/ مدافع دوستان بودم اما حمایتی از من نکردند 10 مهر 1392
انصراف «قطار ایرانی» از جشنواره تئاتر خیابانی مریوان/ مدافع دوستان بودم اما حمایتی از من نکردند

انصراف «قطار ایرانی» از جشنواره تئاتر خیابانی مریوان/ مدافع دوستان بودم اما حمایتی از من نکردند

اسماعیل صرامی به دلیل عدم حمایت مالی مسئولان استان اصفهان از جشنواره تئاتر خیابانی مریوان انصراف داد و گفت: من مدافع مدیر دفتر تئاتر خیابانی بودم اما هیچ حمایتی از من صورت نگرفت.