اخبار ویژه
دومین-جشنواره-سراسری-تئاتر-کوتاه-کیش
200 اثر به دبیرخانه جشنواره سراسری تئاتر کیش رسید 20 بهمن 1398
200 اثر به دبیرخانه جشنواره سراسری تئاتر کیش رسید

200 اثر به دبیرخانه جشنواره سراسری تئاتر کیش رسید

178 اثر در دو بخش کافه ای و ساحلی و 27 اثر در بخش طرح و ایده به دبیرخانه دومین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه کیش رسید.

انتشار فراخوان دومین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه کیش 25 آبان 1398
انتشار فراخوان دومین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه کیش

انتشار فراخوان دومین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه کیش

در پی برگزاری نخستین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه کیش، فراخوان دومین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه کیش منتشر شد.