اخبار ویژه
دومین-جشنواره-فیلم-کوتاه-سلفی-20
تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره فیلم کوتاه «سلفی۲۰» 3 آبان 1400
تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره فیلم کوتاه «سلفی۲۰»

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره فیلم کوتاه «سلفی۲۰»

مهلت ارسال آثار به دومین جشنواره فیلم کوتاه «سلفی۲۰» تمدید شد.

معرفی مشاوران و مدیران دومین جشنواره فیلم کوتاه «سلفی ۲۰» 6 مهر 1400
معرفی مشاوران و مدیران دومین جشنواره فیلم کوتاه «سلفی ۲۰»

معرفی مشاوران و مدیران دومین جشنواره فیلم کوتاه «سلفی ۲۰»

مشاوران و مدیران دومین جشنواره فیلم کوتاه «سلفی ۲۰» که با تمرکز بر موضوع زندگی با کرونا و پساکرونا است، معرفی شدند.

فراخوان دومین جشنواره فیلم کوتاه «سلفی۲۰» منتشر شد 21 شهریور 1400
فراخوان دومین جشنواره فیلم کوتاه «سلفی۲۰» منتشر شد

فراخوان دومین جشنواره فیلم کوتاه «سلفی۲۰» منتشر شد

فراخوان دومین جشنواره فیلم کوتاه «سلفی۲۰» با موضوع همزیستی با کرونا و تأثیر این ویروس در تغییرات شیوه و سبک زندگی مردم، همزمان با روز ملی سینما منتشر شد.

معرفی شورای سیاستگذاری دومین جشنواره فیلم کوتاه «سلفی ۲۰» 1 شهریور 1400
معرفی شورای سیاستگذاری دومین جشنواره فیلم کوتاه «سلفی ۲۰»

معرفی شورای سیاستگذاری دومین جشنواره فیلم کوتاه «سلفی ۲۰»

اعضای شورای سیاستگذاری دومین جشنواره فیلم کوتاه «سلفی ۲۰» با تمرکز بر موضوع زندگی پساکرونا معرفی شدند.