اخبار ویژه
ساراماگو
امیدواری رحمت امینی به اجرای اثری از ساراماگو 3 شهریور 1393
امیدواری رحمت امینی به اجرای اثری از ساراماگو

امیدواری رحمت امینی به اجرای اثری از ساراماگو

رحمت امینی اظهار امیدواری کرد اقتباسی نمایشی از رمان «جزیره ناشناخته» نوشته ساراماگو را به جشنواره تئاتر فجر ارائه بدهد.