اخبار ویژه
سالم-صلواتی
روابط پدر و فرزندی،موضوع فیلم« پدران » 26 دی 1398
روابط پدر و فرزندی،موضوع فیلم« پدران »

روابط پدر و فرزندی،موضوع فیلم« پدران »

کارگردان فیلم «پدران» که یکی از فیلم های برگزیده هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر است راهیابی فیلمش به جشنواره فیلم فجر را موضوعی بسیار مهم برای خود توصیف کرد.

اظهارات کارگردان «پدران» در پی برخی حواشی «نگاه نو» فجر 14 دی 1398
اظهارات کارگردان «پدران» در پی برخی حواشی «نگاه نو» فجر

اظهارات کارگردان «پدران» در پی برخی حواشی «نگاه نو» فجر

کارگردان فیلم «پدران» تاکید کرد: آیین نامه جشنواره فیلم فجر برای سال‌های آینده باید موشکافانه‌تر بازنگری شود.