پنجشنبه , ۲۸ تیر, ۱۴۰۳
فتوکال جشنواره فیلم فجر
فتوکال و نشست خبری فیلم سینمایی «مجنون» 16 بهمن 1402
فتوکال و نشست خبری فیلم سینمایی «مجنون»

فتوکال و نشست خبری فیلم سینمایی «مجنون»

فتوکال و نشست خبری فیلم سینمایی «مجنون» در پنجمین روز ار جشنواره برگزار شد.

فتوکال و نشست خبری فیلم سینمایی«آغوش باز» 16 بهمن 1402
فتوکال و نشست خبری فیلم سینمایی«آغوش باز»

فتوکال و نشست خبری فیلم سینمایی«آغوش باز»

فتوکال و نشست خبری فیلم سینمایی«آغوش باز» در چهارمین روز از جشنواره فیلم فجر برگزار شد.

فتوکال و نشست خبری فیلم سینمایی«میرو» 16 بهمن 1402
فتوکال و نشست خبری فیلم سینمایی«میرو»

فتوکال و نشست خبری فیلم سینمایی«میرو»

فتوکال و نشست خبری فیلم سینمایی«میرو» در چهارمین روز از جشنواره فیلم فجر برگزار شد.

فتوکال و نشست خبری فیلم سینمایی«صبح اعدام» 14 بهمن 1402
فتوکال و نشست خبری فیلم سینمایی«صبح اعدام»

فتوکال و نشست خبری فیلم سینمایی«صبح اعدام»

نشست خبری فیلم سینمایی«صبح اعدام» به کارگردانی بهروز افخمی و با حضور عوامل در سومین روز از جشنواره فیلم فجر برگزار شد.

فتوکال و نشست خبری فیلم «تابستان همان سال» 13 بهمن 1402
فتوکال و نشست خبری فیلم «تابستان همان سال»

فتوکال و نشست خبری فیلم «تابستان همان سال»

فتوکال و نشست خبری فیلم «تابستان همان سال» به کارگردانی محمود کلاری در دومین روز از چهل و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر برگزار شد.

فتوکال و نشست خبری فیلم «تمساح خونی» 13 بهمن 1402
فتوکال و نشست خبری فیلم «تمساح خونی»

فتوکال و نشست خبری فیلم «تمساح خونی»

فتوکال و نشست خبری فیلم «تمساح خونی» به کارگردانی جواد عزتی و با حضور عوامل فیلم در دومین روز از جشنواره فیلم فجر برگزار شد.

فتوکال و نشست خبری فیلم «دو‌ روز دیرتر» 13 بهمن 1402
فتوکال و نشست خبری فیلم «دو‌ روز دیرتر»

فتوکال و نشست خبری فیلم «دو‌ روز دیرتر»

نشست خبری فبلم «دو‌ روز دیرتر» به کارگردانی اصغر نعیمی در جشنواره فیلم فجر برگزار شد

فتوکال  و نشست خبری فیلم سینمایی«ظاهر» 13 بهمن 1402
فتوکال و نشست خبری فیلم سینمایی«ظاهر»

فتوکال و نشست خبری فیلم سینمایی«ظاهر»

نشست خبری «ظاهر» آخرین نشست روز اول چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر برگزار شد.

فتوکال و نشست خبری فیلم «شکار حلزون» 13 بهمن 1402
فتوکال و نشست خبری فیلم «شکار حلزون»

فتوکال و نشست خبری فیلم «شکار حلزون»

سومین نشست اولین روز جشنواره فیلم فجر با حضور عوامل فیلم سینمایی «دو روز تر دیرتر» برگزار شد.