پنجشنبه , ۲۸ تیر, ۱۴۰۳
فتوکال و نشست خبری فیلم سینمایی مجنون
فتوکال و نشست خبری فیلم سینمایی «مجنون» 16 بهمن 1402
فتوکال و نشست خبری فیلم سینمایی «مجنون»

فتوکال و نشست خبری فیلم سینمایی «مجنون»

فتوکال و نشست خبری فیلم سینمایی «مجنون» در پنجمین روز ار جشنواره برگزار شد.