پنجشنبه , ۲۸ تیر, ۱۴۰۳
فیلم‌ های اقتباسی
طرح حمایت از تولید فیلم‌های اقتباسی 1 اسفند 1398
طرح حمایت از تولید فیلم‌های اقتباسی

طرح حمایت از تولید فیلم‌های اقتباسی

بنیاد سینمایی فارابی در جهت سیاست‌های حمایتی سازمان سینمایی و سمعی و بصری کشور، برای حمایت از تولید فیلم‌های اقتباسی فراخوان داد.