سه شنبه , ۲ مرداد, ۱۴۰۳
ماحی
پوستر «ماحی» منتشر شد/ ماهی صدام کنید نه ماحی! 11 دی 1348
پوستر «ماحی» منتشر شد/ ماهی صدام کنید نه ماحی!

پوستر «ماحی» منتشر شد/ ماهی صدام کنید نه ماحی!

پوستر فیلم نیمه بلند «ماحی» به کارگردانی علیرضا قادری اقدم منتشر شد.