اخبار ویژه
مونسان
چشم آتش به مونسان افتاد! 5 دی 1398
چشم آتش به مونسان افتاد!

چشم آتش به مونسان افتاد!

همزمان با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بهشهرِ مازندران، ۲۵۰ کیلومتر آن‌طرف‌تر در همین استان، سالنِ سینمای هتل تاریخی رامسر در آتش سوخت.