اخبار ویژه
میکروتئاتر
نخستین میکروتئاتر پروژه‌ «میکرولیو» اجرا می‌شود 21 مهر 1394
نخستین میکروتئاتر پروژه‌ «میکرولیو» اجرا می‌شود

نخستین میکروتئاتر پروژه‌ «میکرولیو» اجرا می‌شود

نخستین میکروتئاتر پروژه‌ «میکرولیو» در سال ۹۴ شنبه ۲۵ مهر روی صحنه می‌رود.