اخبار ویژه
نمایشنامه-های-ویلیام-اینگ
ترجمه نمایشنامه‌های «ویلیام اینگ» توسط رضا دادویی 15 دی 1398
ترجمه نمایشنامه‌های «ویلیام اینگ» توسط رضا دادویی

ترجمه نمایشنامه‌های «ویلیام اینگ» توسط رضا دادویی

رضا دادویی از چاپ و انتشار کتاب "صد سال تنهایی" اثر گابریل گارسیا مارکز پس از 11 سال خبر داد.