اخبار ویژه
نمایش-لیر-شاه
«لیر شاه» شکسپیر تله تئاتر می شود/ اجرای صحنه ای به شکل اینتراکتیو 9 آذر 1400
«لیر شاه» شکسپیر تله تئاتر می شود/ اجرای صحنه ای به شکل اینتراکتیو

«لیر شاه» شکسپیر تله تئاتر می شود/ اجرای صحنه ای به شکل اینتراکتیو

شهرام گیل آبادی قصد دارد نمایشنامه «لیر شاه» ویلیام شکسپیر را هم در قالب تله تئاتر تولید و ضبط و هم به شکل اینتراکتیو روی صحنه ببرد.