پنجشنبه , ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳
نمایش مَثلِث
درباره نمایش «مَثلِث»؛ ساده، صمیمی، خلاق 24 اسفند 1402
درباره نمایش «مَثلِث»؛ ساده، صمیمی، خلاق

درباره نمایش «مَثلِث»؛ ساده، صمیمی، خلاق

برگ برنده «مَثلِث» در این نکته است که موقعیت نه چندان استعلایی خویش را از طریق بازخوانی متون شکسپیری به سیاست و اجتماع گره زده و اراده معطوف به قدرت را حتی در مناسبات میان اشیا به نمایش گذاشته است

برخلاف ذهنیت ما، این اسم کاملا واقعی است! 3 اسفند 1402
برخلاف ذهنیت ما، این اسم کاملا واقعی است!

برخلاف ذهنیت ما، این اسم کاملا واقعی است!

هم نام نمایش جالب است و هم نام کارگردان؛ نمایش «مَثلِث» به کارگردانی قیس یساقی. اولین بار این ترکیب را در جشنواره نمایش عروسکی تهران مبارک شنیدیم. نمایشی که از مشهد در جشنواره اجرا شد و بازخوردهای خوبی دریافت کرد و به عنوان یکی از آثار برگزیده، نوبت اجرای عمومی گرفت.