اخبار ویژه
چِلتیکه
«ما همه بابک بقراطیم» و «چِلتیکه» از امروز روی صحنه همای سعادت 10 مهر 1398
«ما همه بابک بقراطیم» و «چِلتیکه» از امروز روی صحنه همای سعادت

«ما همه بابک بقراطیم» و «چِلتیکه» از امروز روی صحنه همای سعادت

۲ نمایش «ما همه بابک بقراطیم» و «چِلتیکه» از امروز چهارشنبه ۱۰ مهر در تماشاخانه همای سعادت به صحنه می‌روند.