جمعه , ۲۲ تیر, ۱۴۰۳
کارگردان فیلم سرکوب
گفت‌وگو با رضا گوران، کارگردان فیلم «سرکوب»/ دنبال فتح گیشه نبودم 5 شهریور 1398
گفت‌وگو با رضا گوران، کارگردان فیلم «سرکوب»/ دنبال فتح گیشه نبودم

گفت‌وگو با رضا گوران، کارگردان فیلم «سرکوب»/ دنبال فتح گیشه نبودم

من برای رضایت دیگران فیلم نمی‌سازم. فیلم می‌سازم برای اینکه به خودم بدهکار نشوم. البته مخاطب برایم اهمیت دارد، مگر می‌شود بدون مخاطب اثری تولید کرد؟ اما گاهی از حرف مدیران فرهنگی هم گیج می‌شوم، از طرفی از این صحبت می‌شود که به سینمای دغدغه‌مند نیاز داریم و سینمایی که حرف‌های تازه‌ای داشته باشد و از طرف دیگر اگر کسی حرف تازه و تفکر داشته باشد، آن را پس می‌زنیم