اخبار ویژه
کتو
زندگی شخصی تحت تاثیر گره قمری «کِتو» در تماشاخانه دا 28 آذر 1396
زندگی شخصی تحت تاثیر گره قمری «کِتو» در تماشاخانه دا

زندگی شخصی تحت تاثیر گره قمری «کِتو» در تماشاخانه دا

پرفورمنس تئاتر «کتو» با نویسندگی، طراحی و کارگردانی آندریا نوشاد در خانه نمایش دا اجرای خود را آغاز کرده است.