اخبار ویژه
گریم-ستایش
جوان‌تر شدنِ «ستایش» ؛ دهن‌کجی به گریم ایران 11 دی 1348
جوان‌تر شدنِ «ستایش» ؛ دهن‌کجی به گریم ایران

جوان‌تر شدنِ «ستایش» ؛ دهن‌کجی به گریم ایران

تهیه‌کننده سریال: شما می‌گویید در فصل سوم ستایش خیلی جوان شده است و من می‌گویم اینگونه نیست او صاحب انگیزه و آرامش شده است!