اخبار ویژه
یونسکو
انتقادهای شهرام ناظری بر صحنه تئاتر/بزرگداشت ثبت جهانی نقالی با 3 سال تأخیر برگزار شد 27 اردیبهشت 1393
انتقادهای شهرام ناظری بر صحنه تئاتر/بزرگداشت ثبت جهانی نقالی با 3 سال تأخیر برگزار شد

انتقادهای شهرام ناظری بر صحنه تئاتر/بزرگداشت ثبت جهانی نقالی با 3 سال تأخیر برگزار شد

همزمان با فرارسیدن روز ملی فردوسی مراسم بزرگداشتی به مناسبت ثبت جهانی هنر نقالی در فهرست آثار معنوی ازمان یونسکو با 3 سال تأخیر در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار شد که طی آن شهرام ناظری از نبود توجه و حمایت لازم برای اجرای آثار موسیقایی برگرفته از شاهنامه فردوسی انتقاد کرد.